Certyfikacja w zakresie F-gazów

Firma Matex Controls uzyskała certyfikację w zakresie montażu, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających co najmniej 3 kg substancji zubażającej warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowany gaz cieplarniany (FGC).

Możliwość posiadania przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu, w zakresie wykonywania wyżej wymienionych czynności, wprowadza Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Dodatkowo akty wykonawcze do Ustawy (z grudnia 2015 oraz stycznia 2016), m.in. narzucają na Operatorów (właścicieli urządzań) obowiązek założenia Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO). Wpisów do kart dokonują z kolei osoby posiadające certyfikat F-gazowy wydawany przez jednostkę certyfikującą (UDT).

Certyfikacja przedsiębiorstwa potwierdza wysoki poziom świadczenia usług ww. zakresie oraz fakt, iż firma:
• zatrudnia personel posiadający odpowiednie certyfikaty w zakresie F-gazów dla personelu,
• posiada i stosuje odpowiednie procedury prowadzenia działalności,
• posiada wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez ww. personel,
• dysponuje wyposażeniem technicznym spełniającym wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności.

Zachęcamy do współpracy przy realizacji inwestycji z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi oraz pompami ciepła, zawierającymi SZWO oraz FGC. Służymy również pomocą w tematyce obowiązujących wymagań oraz przepisów.

2016_03_25_MAT_Certyfikat_FGawozy-MCSP

 

 

<< Wstecz