DK Energy Polska i Matex Controls

DK Energy Polska przejmuje Matex Controls, rozszerzając swoją ofertę usług energetycznych  i innowacyjnych rozwiązań

  • Przejęcie to jest przełomowym momentem w rozwoju DK Energy Polska, która jest polską spółką zależną spółki Dalkia SA, należącej Grupy EDF.
  • Komplementarność know-how spółek DK Energy Polska i Matex Controls pozwoli roszerzyć gamę oferowanych na polskim rynku usług i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny efektywności energetycznej.
  • Przynależność do grupy DK Energy Polska pozwoli spółce Matex Controls kontynuować swój szybki rozwój i zdobywać nowe rynki.

 Dzięki swoim wysokim kompetencjom w zakresie automatyki oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych, Matex Controls projektuje, buduje   i serwisuje instalacje techniczne (wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, ochrona przeciwpożarowa itd.) w budynkach komercyjnych i przemysłowych (przemysł farmaceutyczny, jądrowy itd.). Matex Controls posiada również szeroką ofertę innowacyjnych rozwiązań do zarządzania zużyciem energii w budynkach, m.in. system VEMS© (Virtual Energy Management System).

Spółka Matex Controls rozwinęła się w bardzo szybkim tempie, osiągając w 2016 roku obroty rzędu 41 mln zł i zatrudniając około 100 pracowników. Może się pochwalić portfelem klientów z branży wynajmu powierzchni biurowych, hoteli, budynków  użyteczności publicznej (kina, stadiony, centra handlowe) oraz liderów sektora przemysłowego.

Włączenie do grupy DK Energy Polska pozwoli spółce Matex Controls kontynuować swój rozwój, rozszerzając ofertę o usługi eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiększając bazę klientów o sektor publiczny, kontynuując rozwój oferowanych usług oraz innowacyjnych rozwiązań  systemów zarządzania energią w budynkach.

Matex Controls będzie w pełni uczestniczyć w rozwijaniu działalności i rozszerzaniu oferty usług DK Energy Polska, spółki zależnej z grupy Dalkia w Polsce. Przejęcie to jest zatem przełomowym punktem w realizowaniu dążenia DK Energy Polska, jakim jest współdziałanie w transformacji energetycznej polskiej gospodarki, zarówno wśród podmiotów prywatnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Cała kadra zarządzająca Matex Controls, a zwłaszcza obydwaj założyciele spółki, Marcin Michalski i Radosław Stojek, będą nadal odpowiedzialni za zarządzanie przedsiębiorstwem i jego rozwój jako część Grupy Dalkia.

Sylvie Jéhanno, Dyrektor Generalna Dalkia SA, zapewnia:  „Dalej rozwijamy się na rynkach międzynarodowych i z radością witamy w naszej Grupie zespół Matex Controls. Jego kompetencje wzbogacą naszą wiedzę i umiejętności w zakresie sieci ciepłowniczych oraz usług energetycznych w Polsce. Dynamiczna działalność tej firmy będzie dużym atutem aby przyspieszyć trwałą efektywność energetyczną naszych klientów w tym kraju . ”

 Thierry Deschaux i Adam Palacz, Prezes i Członek Zarządu DK Energy Polska sp. z o.o.: Z ogromną przyjemnością przyjmujemy tak kompetentną i doświadczoną załogę Matex Controls do rodziny DK Energy Polska. Liczymy na to, że kadra menedżerska i zespół Matex Controls będą dalej rozwijać innowacyjne rozwiązania, technicznie „szyte na miarę” w dziedzinie efektywności energetycznej, co pozwoli nam lepiej spełniać oczekiwania naszych wspólnych klientów i realizować cele związane ze wzrostem  efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Marcin Michalski i Radosław Stojek, Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu Matex Controls, zaznaczają: „Postanowiliśmy dołączyć do grupy DK Energy Polska a więc do grupy Dalkia, ponieważ pozytywne doświadczenia współpracy z ostatnich miesięcy pokazały nam, że dzielimy podobne wartości i ambicje. Po okresie intensywnego wzrostu w ostatnich 3 latach Matex Controls zmienił skalę działalności, a doświadczenie Grupy Dalkia ma nam pomóc rozszerzyć gamę oferowanych usług i zwiększyć bazę klientów, a jednocześnie zachować nasz dynamizm i innowacyjny potencjał.

  

Matex Controls

Wykorzystując swoje wysokie kompetencje w zakresie automatyki elektrycznej i mechanicznej, założona w 2011 r. Matex Controls sp. z o.o. projektuje, buduje i utrzymuje instalacje techniczne (wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, ochrona przeciwpożarowa itd.) w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Matex Controls oferuje również zbiór innowacyjnych rozwiązań do zarządzania zużyciem energii w budynkach, m.in. system VEMS© (Virtual Energy Management System).

Głównymi segmentami rynku działalności spółki Matex Controls są:

  • Budynki biurowe i hotele,
  • Budynki użyteczności publicznej (kina, stadiony, centra handlowe itd.),
  • Sektor ochrony zdrowia (przemysł farmaceutyczny, kliniki, przychodnie itd.),
  • Przemysł (lotniczy, jądrowy itd.),

Dziś system VEMS© (Virtual Energy Management System) optymalizuje zużycie energii w około 60 budynkach/obiektach (kina, stadiony itd.),            w większości w Polsce, ale również za granicą (CZ, SLO, USA itd.).


Dalkia SA, lider oszczędzania energii we Francji

Dalkia SA, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów usług energetycznych we Francji. Spółka działa również w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji i Polsce.

Dalkia SA oferuje swoim klientom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb na poziomie każdego budynku, każdej miejscowości, każdej społeczności, każdego terytorium i każdego zakładu przemysłowego.

Dalkia SA stawia czoła wyzwaniu przekształcenia energetycznego i daje swoim klientom możliwość korzystania z pełnej kontroli nad wszystkimi etapami produkcji energii od zaopatrzenia, poprzez utrzymanie i zarządzanie instalacjami, aż po optymalizację zużycia. Wszystko to przy zagwarantowanej długofalowej kontroli zużycia i wydajności.

Dalkia SA zarządza obecnie produkcją i dystrybucją energii w 353 sieciach ciepłowniczych i chłodniczych. Grupa dostarcza również rozwiązania energetyczne do 2 milionów mieszkań, 2 800 placówek służby zdrowia i 16 600 obiektów usługowych i handlowych oraz oferuje szeroką gamę usług (ogrzewanie, klimatyzacja, sprężone powietrze, para wodna, kogeneracja, utrzymanie urządzeń przemysłowych i inne) w 2 100 zakładach przemysłowych.

 

DK Energy, polska spółka zależna Grupy Dalkia

DK Energy Polska, utworzona w 2014 r., jest polską spółką zależną Dalkia S.A., spółki z grupy EDF, i odpowiada za całość działalności Grupy Dalkia w Polsce: sieci ciepłownicze i chłodnicze, usługi energetyczne dla budynków, usługi energetyczne dla przemysłu, wykorzystanie odpadów do produkcji energii (za pośrednictwem TIRU SA, spółki zależnej Grupy Dalkia) itd.

W 2015 r. DK Energy Polska przejęła spółkę ZEC SA, która zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła w aglomeracji śląskiej. Do kogeneracji ciepła i prądu elektrycznego ZEC SA wykorzystuje głównie lokalne zasoby gazu kopalnianego, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza w aglomeracji śląskiej i do zmniejszenia śladu węglowego regionu.

DK Energy Polska we współpracy z lokalnymi społecznościami uczestniczy również w projektach na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu zapewnienia długofalowej kontroli nad zużyciem energii w budynkach publicznych.

<< Wstecz