Kontakt

Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. – siedziba

Kolejowa 49, 05-092 Łomianki
tel. +48 (22) 499 50 34
e-mail: biuro.dps@dalkia.com


Dalkia Polska Solutions Sp. z o. o.
05-092 Łomianki, Kolejowa 49
NIP 118-208-20-26, REGON 145883122,
XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie
KRS 0000402230, kapitał zakładowy 103.200,00 PLN w całości opłacony