Matex Controls wystąpił w Kongresie Nowy Przemysł EXPO

50 paneli dyskusyjnych z udziałem blisko 250 prelegentów i 3000 gości.

Czołowe postacie sektora przemysłu i gospodarki, komisarz UE, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci i naukowcy oraz przedsiębiorcy i praktycy dyskutowali w Katowicach o wyzwaniach, jakie przed polską gospodarką stawia czwarta rewolucja technologiczna. Podczas pierwszej edycji Nowego Przemysłu Expo wiele miejsca poświęcono zmianom w Przemyśle 4.0. Spółki Dalkii zaprezentowały się w dwóch panelach tematycznych i licznych wystąpieniach do mediów. W debacie na temat: ENERGIA W DOBIE DIGITALIZACJI wziął udział wiceprezes zarządu Matex Controls – Radosław Stojek, o ENERGETYCE WIELKIEJ SKALI I WALCE ZE SMOGIEM dyskutował Adam Palacz, członek zarządu DK ENERGY Polska.

<< Wstecz