Polityki i regulacje

Polityka prywatności

Zasady etycznego biznesu

Polityka etyki i zgodność z prawem

Międzynarodowe zobowiązania grupy Dalkia

Jako część międzynarodowej grupy EDF, Dalkia przestrzega zasad wynikających ze światowego paktu ONZ, tzw. Global Compact.

Dotyczą one:

  • eliminacji wszelkich przejawów łamania praw człowieka,
  • zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującym prawem,
  • wspierania zapobiegawczego podejścia do problemów środowiska naturalnego,
  • przeciwdziałania korupcji we wszystkich jej formach.

Grupa i jej pracownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad i praw zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.

Pobierz PDF

 

<< Powrót do strony głównej