Google Polska Sp. z o.o.

Nazwa realizacji (obiektu): Google Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa ul. E.Plater 53
Czas realizacji: czerwiec 2014 – marzec 2015
Wykonanie instalacji grzewczo-chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowych oraz klimatyzacji precyzyjnej serwerowni Google.

Zakres prac:

 • Projekt obejmował piętra +6, +7, +8, +10
 • Prace demontażowe instalacji mechanicznych w obszarze Najemcy
 • Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji na powierzchni Najemcy +6, +7, +8, +10
 • Instalacje mechanicznej wentylacji oddymiającej i napowietrzającej dla obszarów piętra +7, +8, +10
 • Wykonanie instalacji wentylacyjnej kuchni i restauracji na kondygnacji +7 wraz z dostawą central wentylacyjnych
 • Instalacje chłodnicze na obszarze najmu (Pomieszczenia IDF/MDF) – klimatyzacja precyzyjna serwerowni na kondygnacjach +8, +10
 • Instalacje chłodnicze na obszarze najmu (Pomieszczenie IDF +7)
 • Instalacje skroplin urządzeń chłodniczych (klimatyzatory DX, szafy klimatyzacyjne)
 • Instalacje freonowe klimatyzatorów typu DX
 • Instalacje wody grzewczej do nagrzewnic wtórnych wraz z urządzeniami FPT, VAV, CAV na piętrach +8, +10
 • Instalacje wody grzewczej do grzejników na piętrach +6, +7 wraz z grzejnikami
 • Instalacje wody lodowej do klimakonwektorów dwururowych na piętrze +7 wraz z FCU
 • Wykonanie węzła chłodu dla instalacji chłodniczej z klimakonwektorami na kondygnacji +7
 • Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej wraz z węzłem przygotowania c.w.u. na kondygnacji +7, +8, +10
 • Instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej na kondygnacjach +6, +7, +8, +10
 • Instalacja kanalizacji tłuszczowej na kondygnacji +6, +7
 • wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej (norma NFPA) na kondygnacjach +7, +8, +10
 • wykonanie instalacji sprężonego powietrza na kondygnacji +7 dla technologii Fitness
 • czyszczenie wykonanych instalacji wentylacji na kondygnacji +6, +7, +8, +10
 • wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji mechanicznych
 • wykonanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacji, grzewczo-chłodniczych oraz wodno-kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami certyfikacji LEED
 • opracowanie dokumentacji z przebiegu realizacji na potrzeby certyfikacji LEED
 • testy instalacji zgodnie z wymaganiami użytkownika oraz wymogami certyfikacji LEED
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami certyfikacji LEED
<< Wstecz
Powierzchnia aranżacji piętra

7,8,10 - 2 975 m2

Nawiewniki

422

Centrale kuchenne z filtrami HEPA

2