Crown Point

Nazwa realizacji (obiektu): Crown Point
Lokalizacja: Warszawa
Czas realizacji: od 2010 r.

Budynek Crown Point zlokalizowany jest przy ulicy Prostej 70 (przy wyjściu ze stacji metra Rondo Daszyńskiego) w Warszawie. Został oddany do użytku w 2004 roku. Biurowiec posiada ponad 11 000 m² nowoczesnej powierzchni użytkowej zlokalizowanej na 8 kondygnacjach naziemnych oraz 104 miejsca parkingowe na dwóch kondygnacjach podziemnych.

 

Zakres prac:

 • Audyt techniczny instalacji HVAC w całym budynku
 • Projekt wykonawczy modernizacji instalacji sanitarnych i automatyki dla całego budynku
 • Modernizacja instalacji HVAC w całym budynku
 • Adaptacja instalacji HVAC dla aranżacji dla najemców
 • Adaptacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w restauracji
 • Czyszczenie instalacji kanalizacji w całym budynku
 • Projekt wykonawczy modernizacji instalacji wentylacji pożarowej
 • Modernizacja instalacji wentylacji pożarowej

Od momentu rozpoczęcia prac w budynku, firma Matex Controls wykonała szereg napraw i modernizacji urządzeń oraz całych instalacji:

 •  modernizacja sterowania centralami wentylacyjnymi bytowymi, w tym dodanie komór mieszania wraz z uzależnieniem ich pracy od czujników stężenia CO2, rozbudowa sterowania na bazie sterowników TAC wraz z dodaniem nowych funkcjonalności,
 • modernizacja szaf automatyki central wentylacyjnych,
 • dodanie falowników do central wentylacyjnych w celu uzależnienia pracy central od ciśnienia w kanale nawiewnym (kompatybilna praca z dodanymi regulatorami przepływu powietrza na poszczególnych kondygnacjach w celu ograniczenia zużycia energii)
 • wymiana kotłów gazowych,
 • modernizacja sterowania kotłami gazowymi,
 • częściowa wymiana pomp obiegowych ciepła i chłodu technologicznego,
 • dodanie pomp redundantnych w obiegach chillerów zlokalizowanych na zewnątrz budynku,
 • dodanie 14 niezależnych układów VRF Mitsubishi Zubadan dla powierzchni biurowych w celu zapewnienia bilansu cieplnego budynku,
 • Jedyny w Polsce kompatybilny sterowanie belkami grzewczo-chłodzącymi Halton i jednostek VRF Mitsubishi poprzez sterowniki firmy sterowniki ścienne firmy Thermokon z pełną funkcjonalnością sterowania z poziomu BMS TAC Vista
 • Kompatybilna praca następujących protokołów komunikacji automatyki w budynku (LonWorks, Modbus, MP-Bus, M-net, protokół wewnętrzny Viessmann)
 • Wymiana stacji BMS i aktualizacja bazy danych i oprogramowania (TAC Vista – obecnie Schneider Electric)
 • Modernizacja instalacji ciepła technologicznego (częściowa wymiana orurowania wraz z izolacją, wymiana grup zaworowych wraz ze zmianą koncepcji regulacji ilościowej i jakościowej medium)
 • Modernizacja instalacji wody lodowej (częściowa wymiana orurowania wraz z izolacją, wymiana grup zaworowych wraz ze zmianą koncepcji regulacji ilościowej i jakościowej medium)
 • Modernizacja instalacji wentylacji (zmiana koncepcji technologicznej i sterowania wentylacją, wymiana przepustnic ręcznych na układy zmiennego i stałego przepływu powietrza w celu optymalizacji dystrybucji powietrza do belek grzewczo-chłodzących, zmiana koncepcji wentylacji wyciągowej)
 • Wprowadzenie modułowego systemu sterowania belkami wraz z indywidualnym zabezpieczeniem przed pojawieniem się skroplin
 • Układ sterowania wentylacją sal konferencyjnych wg standardu LEED (regulator VAV + czujnik stężenia CO2)
 • czyszczenie instalacji wentylacji bytowej oraz kuchennej
 • wymiana okablowania instalacji automatyki oraz jej zasilenia
 • wymiana sekcji wentylatorowych w części central wentylacyjnych (wymiana na napęd bezpośredni)
 • modernizacja sterowania i technologii central wentylacyjnych technologicznych

Wykonane prace pozwoliły efektywniej wykorzystywać infrastrukturę budynkową poprzez wprowadzone usprawnienia i kompatybilne sterowanie wszystkim elementami systemu. Znacznie poprawiono parametry technologiczne i komfortu cieplnego w budynku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.

<< Wstecz
Czas realizacji

Od 2010 r.

Powierzchnia

11000 m2

Ciekawostki

1000 belek chłodniczych