Rondo I

Nazwa realizacji (obiektu): Kompleks Rondo I
Lokalizacja: Warszawa, Rondo ONZ 1
Czas realizacji: od 2013 r.

Opis Budynku:
Rondo I składa się z dwóch budynków: czterdziestopiętrowej przeszklonej wieży (budynek B) usytuowanej równolegle do Alei Jana Pawła II oraz niższego, dziesięciopiętrowego budynku A o fasadach z nieprzejrzystego matowego szkła, położonego od strony ul. Świętokrzyskiej. Został oddany do użytku w 2006 roku. Jako pierwszy w Europie wieżowiec, kompleks Rondo I otrzymał certyfikat ekologiczny LEED Gold w kategorii „Budynki istniejące” oraz jako pierwszy w Warszawie oferuje powierzchnię klasy AAA.

Modernizowana powierzchnia:

Parter – COSTA COFFEE
Powierzchnia modernizacji: 184,5 m2
Czas realizacji: 20.01.2015 – 28.01.2015

Zakres prac:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej waz z uzgodnieniami rzeczoznawców aranżowanej powierzchni dla instalacji tryskaczowej
 • Modernizacja instalacji tryskaczowej wraz z dostawą główek tryskaczowych i orurowania
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonanwczej zawierającej wszelkie wymagane protokoły i uzgodnienia rzeczoznawców

Piętro 2, 3 i 4 – VOLKSWAGEN BANK
Powierzchnia modernizacji: 400 m2
Czas realizacji: 18.12.2014 – 27.01.2014; 20.05.2014 – 24.06.2014; 15.04.2015 – 31.05.2015

Zakres prac:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej waz z uzgodnieniami rzeczoznawców aranżowanej powierzchni dla instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan, instalacji grzania i chłodu, instalacji tryskaczowej
 • Modernizacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan, instalacji grzania i chłodu oraz instalacji tryskaczowej. Dostawa i montaż nowych elementów i urządzeń instalacji takich jak klimakonwektory, nawiewniki, wywiewniki, osprzęt wentylacyjny, kanały oddymiające, klapy pożarowe, podgrzewacze wody, główki tryskaczowe, skrzynki, orurowanie, izolacja techniczna
 • Pomiary i regulacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji grzania i chłodu, próby ciśnieniowe instalacji grzania, chłodu i tryskaczowej
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonanwczej zawierającej wszelkie wymagane protokoły i uzgodnienia rzeczoznawców

Piętro 7 – EY
Powierzchnia modernizacji: 870 m2
Czas realizacji: 13.04.2015 – 18.06.2015

Zakres prac:

 • Modernizacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan, instalacji grzania i chłodu oraz instalacji tryskaczowej i hydrantowej
 • Dostawa i montaż nowych elementów i urządzeń instalacji takich jak klimakonwektory, nawiewniki, wywiewniki, osprzęt wentylacyjny, kanały oddymiające, klapy pożarowe, podgrzewacze wody, główki tryskaczowe, skrzynki hydrantowe, orurowanie, izolacja techniczna
 • Pomiary i regulacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji grzania i chłodu, próby ciśnieniowe instalacji grzania, chłodu, tryskaczowej i hydrantowej
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonanwczej zawierającej wszelkie wymagane protokoły i uzgodnienia rzeczoznawców

Piętro 10 – COMPASS
Powierzchnia modernizacji: 1400 m2
Czas realizacji: 19.06.2015 – 21.08.2015

Zakres prac:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej waz z uzgodnieniami rzeczoznawców aranżowanej powierzchni dla instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan, instalacji grzania i chłodu, instalacji tryskaczowej i hydrantowej
 • Modernizacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan,
  instalacji grzania i chłodu oraz instalacji tryskaczowej i hydrantowej
 • Dostawa i montaż nowych elementów i urządzeń instalacji takich jak
  klimakonwektory, nawiewniki, wywiewniki, osprzęt wentylacyjny, kanały
  oddymiające, klapy pożarowe, podgrzewacze wody, główki tryskaczowe, skrzynki
  hydrantowe, orurowanie, izolacja techniczna
 • Wykonanie systemu monitoringu zalania w pomieszczeniu kuchni poprzez
  zastosowanie czujników zalania i sygnalizatora optyczno – dźwiękowego
 • Pomiary i regulacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji grzania i
  chłodu, próby ciśnieniowe instalacji grzania, chłodu, tryskaczowej i hydrantowej
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonanwczej zawierającej wszelkie wymagane protokoły i uzgodnienia rzeczoznawców

Piętro 22 i 23 – HSBC
Powierzchnia modernizacji: 2800 m2
Czas realizacji: 12.02.2015 – 30.04.2015

Zakres prac:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej waz z uzgodnieniami rzeczoznawców aranżowanej powierzchni dla instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji
  wod-kan, instalacji grzania i chłodu, instalacji tryskaczowej i hydrantowej oraz instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni
 • Modernizacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan, instalacji grzania i chłodu, instalacji tryskaczowej i hydrantowej oraz instalacji klimatyzacji precyzyjnej
 • Dostawa i montaż nowych elementów i urządzeń instalacji takich jak klimakonwektory, szafy klimatyzacji precyzyjnej, nawiewniki, wywiewniki, osprzęt wentylacyjny, kanały oddymiające, klapy pożarowe, podgrzewacze wody, główki tryskaczowe, skrzynki hydrantowe, orurowanie, izolacja techniczna
 • Wykonanie systemu monitoringu temperatury w pomieszczeniu serwerowni poprzez zastosowanie czujników oraz bramki GSM – informacja drogą SMS o przekroczonej wartości temperatury w pomieszczeniu
 • Pomiary i regulacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji grzania i
  chłodu, próby ciśnieniowe instalacji grzania, chłodu, tryskaczowej i hydrantowej oraz próby próżniowe i ciśnieniowe instalacji klimatyzacji precyzyjnej
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonanwczej zawierającej wszelkie wymagane protokoły i uzgodnienia rzeczoznawców

Piętro 24 – CBRE
Powierzchnia modernizacji: 1400 m2
Czas realizacji: 15.01.2014 – 02.03.2014

Zakres prac:

 • Modernizacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan,
  instalacji grzania i chłodu oraz instalacji tryskaczowej i hydrantowej
 • Dostawa i montaż nowych elementów i urządzeń instalacji takich jak klimakonwektory, nawiewniki, wywiewniki, osprzęt wentylacyjny, kanały oddymiające, klapy pożarowe, podgrzewacze wody, główki tryskaczowe, skrzynki hydrantowe, orurowanie, izolacja techniczna
 • Pomiary i regulacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji grzania i chłodu, próby ciśnieniowe instalacji grzania, chłodu, tryskaczowej i hydrantowej
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonanwczej zawierającej wszelkie wymagane protokoły i uzgodnienia rzeczoznawców

Piętro 32 – DENTONS
Powierzchnia modernizacji: 1400 m2
Czas realizacji: 13.04.2015 – 30.05.2015

Zakres prac:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej waz z uzgodnieniami rzeczoznawców aranżowanej powierzchni dla instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan, instalacji grzania i chłodu, instalacji tryskaczowej i hydrantowej
 • Modernizacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji wod-kan, instalacji grzania i chłodu oraz instalacji tryskaczowej i hydrantowej
 • Dostawa i montaż nowych elementów i urządzeń instalacji takich jak klimakonwektory, nawiewniki, wywiewniki, osprzęt wentylacyjny, kanały oddymiające, klapy pożarowe, podgrzewacze wody, główki tryskaczowe, skrzynki hydrantowe, orurowanie, izolacja techniczna
 • Pomiary i regulacja instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, instalacji grzania i Chłodu oraz próby ciśnieniowe instalacji grzania, chłodu, tryskaczowej i hydrantowej
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonanwczej zawierającej wszelkie wymagane protokoły i uzgodnienia rzeczoznawców
<< Wstecz
Czas realizacji

Od 2013 r.

Powierzchnia

8500 m2

Średni czas modernizacji:

60 dni