Synektik

Nazwa realizacji (obiektu): Obiekt wytwarzania radiofarmaceutyków dla Centrum Diagnostyki PET/CT wraz z Laboratorium Badawczo- Wdrożeniowym oraz Stacją TRAFO-– projekty z zakresu instalacji
Lokalizacja: Wojskowy Instytut Medyczny; 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128
Okres realizacji: maj 2012 – luty 2013 r.

Przygotowanie opracowań obejmujących koncepcję, projekt budowlany, przetargowy oraz wykonawczy instalacji dla zakładu produkcji radiofarmaceutyków wraz z laboratorium badawczym przy centrum diagnostycznym PET zgodnie z wymogami GMP. Projekt podlegał kwalifikacji.

Na dokumentację składały się opisy, obliczenia, schematy, rzuty, przekroje, przedmiary w różnym stopniu szczegółowości (zależnie od etapu). Finalnie powstał projekt wykonawczy zapewniający wykonawcom podstawę prac budowlano-montażowych.

Projekt definiował następujące zagadnienia:

  • Wykonanie projektów instalacji wentylacji (obliczenia ilości i strumienia powietrza, dobór central wentylacyjnych i innych urządzeń, rozprowadzenie kanałów, utrzymanie kaskady ciśnień);
  • Wykonanie projektów instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej (obliczenia zysków i strat ciepła, obliczenia hydrauliczne, dobór agregatów wody lodowej, klimakonwektorów i innych urządzeń, zrównoważenie hydrauliczne instalacji);
  • Wykonanie projektów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej (obliczenia hydrauliczne, dobór armatury i urządzeń);
  • Wykonanie projektów instalacji gazowej wraz z kotłownią (obliczenia, dobór kotła i innych urządzeń oraz armatury);
  • Wykonanie projektów instalacji elektrycznych (rozdzielnice elektryczne, UPS, trasy kablowe, wlz, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, gniazda wtyczkowe, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przepięciowa, instalacja odgromowa, uziemienia i połączenia wyrównawcze);
  • Wykonanie projektów instalacji niskoprądowych oraz automatyki (systemy BMS (Building Management System), RMS (Radiation Monitoring System) i EMS (Enviroment Monitoring System), sterowania i sygnalizacji śluz, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, SAP, instalacja telefoniczna, komputerowa);
  • Wykonanie projektów sieci zewnętrznych na terenie inwestycji (przyłącze wody, prądu, podłączenie do kanalizacji);
<< Wstecz
Okres realizacji

V 2012 r.
- II 2013 r.

Projekt

standard GMP

Ośrodek produkcji radiofarmaceutyków

3-ci w Polsce