Szpital Pediatryczny WUM

Nazwa realizacji (obiektu): Szpital Pediatryczny WUM
Lokalizacja: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A
Czas realizacji: siepień 2015 – wrzesień 2015

Szpital Pediatryczny (właściciel: Warszawski Uniwersytet Medyczny, użytkownik: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny), przy ulicy Żwirki i Wigury 63A, jest nową siedzibą filii szpitala, mieszczących się dotychczas przy ulicy Działdowskiej oraz Litewskiej. Pierwsze przeniesione oddziały szpitalne zostały uruchomione 21.09.2015.

Obiekt posiada 6 kondygnacji nadziemnych oraz 2 podziemne. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi ok. 40 000 m2, zaś powierzchnia całkowita ok. 97 000 m2. Obiekt pełni funkcję wysoko specjalistycznej placówki służby zdrowia oraz zaplecza dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Liczne katedry, kliniki oraz zakłady dysponują łącznie ok. 530 łóżkami dla pacjentów. Budynek posiada lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dachu oraz parking wielopoziomowy na ponad 400 pojazdów.

Zakres prac :

  1. Pełnienie bieżącej obsługi technicznej oraz zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa pracy systemów instalacyjnych i infrastruktury technicznej Szpitala, obejmujące m.in:
  • zapewnienie całodobowo dyżurującej kadry technicznej,
  • monitorowanie stanu infrastruktury technicznej, w tym obsługa komputerowych systemów BMS, SAP, KD, SSWiN, CCTV,
  • wykonywanie okresowych czynności kontrolnych urządzeń oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych,
  • identyfikowanie oraz rejestrowanie usterek poszczególnych elementów oraz urządzeń instalacji technicznych,
  • przyjmowanie oraz reagowanie na zgłoszenia usterek od Użytkownika, dokonywanie napraw awaryjnych,
  • opracowywanie oraz wdrożenie Książki Ewidencji Czynności Kontrolnych dla poszczególnych instalacji technicznych obiektu,
  • opracowanie oraz wdrożenie Okresowych Protokołów Przeglądów (Dziennych, Tygodniowych, Miesięcznych),
  • opracowywanie zestawienia niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.
  1. Świadczenie technicznych usług doradczych, zapewniających wsparcie techniczne oraz udzielanie pomocy konsultacyjnej w eksploatacji budynku Szpitala.

Instalacje objęte zakresem prac: instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, instalacja gazów medycznych, instalacje przeciwpożarowe: hydrantowa, tryskaczowa, gazowa, instalacje C.O. oraz C.T., węzeł cieplny, kołowania olejowa, instalacja wody lodowej, instalacje freonowe dla klimatyzacji, stacja redukcyjna gazowa, przyłącza mediów (cieplne, gazowe, wod-kan), instalacje elektryczne (w tym rozdzielnie elektryczne główne oraz piętrowe, transformatory, rozdzielenie pomieszczeń medycznych, agregaty prądotwórcze, UPS-y, oświetlenie, itp.), systemy: SAP, KD, BMS, SSWiN, CCTV, detekcji CO i LPG, detekcji gazu ziemnego.

Ciekawostki:
– ilość central klimatyzacyjnych: 144
– ilość rozdzielni elektrycznych: 195
– ilość sterowników obiektowych: 981

<< Wstecz
Czas realizacji:

VIII-IX 2015

Powierzchnia całkowita:

97 000 m2

Ilość central klimatyzacyjnych:

144