Elektrownia Jądrowa Ignalina

Nazwa realizacji (obiektu): Elektrownia Jądrowa Ignalina
Lokalizacja: Ignalina
Czas realizacji: od sierpnia 2014 r.

Matex Controls przygotował projekt wykonawczy i jest w fazie realizacji systemu kontroli dla instalacji HVAC w Elektrowni Jądrowej Ignalina Budynek B34- Oczyszczanie Odpadów Stałych oraz Instalacji Magazynowych . Budynek będzie wykorzystany do celów pobierania, przenoszenia, sortowania, przetwarzania (jeśli dotyczy), pakowania, charakteryzacji i przechowywania krótko- i długo żyjących odpadów radioaktywnych.

Zakres prac:

  • projekt wykonawczy systemu SCADA
  • dokumentacja dla zimnej i gorącej fazy rozruchu
  • projekt wykonawczy systemu regulacji kaskady ciśnień
  • komponenty i oprogramowanie do sterowania systemem wentylacji jądrowej
  • komponenty i oprogramowanie dla wentylacji oddymiającej w bezpiecznej wersji
  • komponenty i oprogramowanie dla głównych centrali chłodzenia i ogrzewania
  • komponenty i oprogramowanie dla kaskady ciśnień
  • komponenty i oprogramowanie dla systemu SCADA
  • komponenty i oprogramowanie do sterowania klapami pożarowymi
<< Wstecz
Czas realizacji

od 2014 r.

Szafy sterownicze

40

Ciekawostki

100 km kabli