Warsaw Corporate Center

Nazwa realizacji (obiektu): Warsaw Corporate Center
Lokalizacja: Warszawa, Emilii Plater 28
Czas realizacji: od 2007 r.

Warsaw Corporate Center to 10-piętrowy budynek biurowy o powierzchni ok. 8700 m2. Parter zajmują lokale handlowo-usługowe. Biurowiec został wybudowany w 1993 roku. Był jednym z pierwszych prestiżowych budynków biurowych w Polsce. Fasada wykończona szkłem, stalą i granitem nadaje budynkowi nowoczesny, elegancki charakter. Wnętrza ocieplają elementy z drewna i marmuru.

Zakres prac prowadzonych przez Matex Controls w ramach utrzymania technicznego obiektu obejmuje:

 • utrzymanie instalacji i urządzeń w stanie prawidłowej pracy – organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi urządzeń i instalacji,
 • planowanie, organizowanie, koordynowanie prac remontowych i modernizacji,
 • identyfikowanie przyczyn zagrożeń oraz zapobieganie przed ich wystąpieniem,
 • bieżące usuwanie awarii i usterek,
 • poprawa jakości funkcjonowania obiektu – wprowadzanie udogodnień w obiekcie w ramach wymaganych standardów, rekomendowanie zmian oraz sposobów redukcji kosztów,
 • komunikacja z najemcami w sprawach technicznego utrzymania obiektu,
 • ustalanie wraz z Zarządcą obiektu planów budżetowych dla obiektu,
 • kontrola oraz prowadzenie całej dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej obiektu,
 • utrzymywanie należytej współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej (UDT, URE, PIP, Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, itp.).
 • koordynacja, kontrola jakości oraz odbiór pracy wykonywanych przez firmy zewnętrzne.

 

Od momentu objęcia opieki technicznej nad budynkiem, firma Matex wykonała szereg napraw i modernizacji urządzeń oraz całych instalacji:

 • modernizacja systemu BMS (Building Management System),
 • wymiana rozdzielni sterowniczych automatyki,
 • modernizacja automatyki instalacji ciepła i chłodu technologicznego,
 • stopniowa wymiana piętrowych rozdzielni elektrycznych,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z automatyką,
 • wymiana wentylatorów wyciągowych bytowych na wybranych piętrach,
 • wymiana wentylatorów stacji TRAFO,
 • wymiana klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych,
 • stopniowa wymiana aparatury obiektowej automatyki (m.in. siłowników, zaworów, czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia, regulatorów cyfrowych VMA),
 • wymiana nawilżaczy powietrza na wybranych piętrach,
 • wymiana izolacji central wentylacyjnych,
 • czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania,
 • czyszczenie systemu kanalizacji,
 • czyszczenie central i kanałów wentylacyjnych.
<< Wstecz
Okres realizacji:

Od 2007 r.

Powierzchnia

8700 m2

Współpracujący najemcy

40