LEK S.A.

Nazwa realizacji: Zakład produkcyjny LEK S.A.
Lokalizacja: Warszawa
Czas realizacji: od 2012 r.

Budynek zakładu produkcyjnego LEK S.A. zlokalizowany jest przy ulicy Domaniewskiej 50c.

Zakres prac:

 • utrzymanie instalacji i urządzeń w stanie prawidłowej pracy,
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie prac remontowych i modernizacji,
 • bieżące usuwanie awarii i usterek,
 • planowanie organizowanie i koordynowanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń i instalacji,
 • poprawa jakości funkcjonowania obiektu – wprowadzanie udogodnień w obiekcie oraz systemie nadrzędnym układu automatyki.

Od momentu objęcia opieki technicznej nad budynkiem, firma Matex wykonała szereg napraw i modernizacji urządzeń oraz całych instalacji:

 • modernizacja systemu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – najważniejsze funkcjonalności:
  • redundantna praca po stronie serwerowej,
  • długookresowa archiwizacja danych pomiarowych,
  • wielopoziomowy system uprawnień użytkowników,
  • rozproszony dostęp przez stacje terminalowe,
  • alarmowanie wybranych użytkowników drogą mailową i SMS-ową,
  • możliwość analizy archiwalnych danych pomiarowych w formie graficznej na wykresach.
 • wymiana i modernizacja rozdzielni sterowniczych automatyki,
 • modernizacja central wentylacyjnych,
 • przebudowa pomieszczeń w obszarze produkcyjnym i biurowym.
<< Wstecz
Czas realizacji

Od 2012 r.

Powierzchnia

11675 m2

Liczba realizacji

60