Dalkia w czasie pandemii Covid-19

Dalkia w sposób szczególny wspiera swoich klientów od początku trwającego kryzysu zdrowotnego.

W ślad za stopniowym łagodzeniem koniecznych ograniczeń, dokładamy wszelkich starań, aby realizować powierzone nam zadania, ściśle przestrzegając zaleceń sanitarnych, w celu ochrony zdrowia naszych pracowników, klientów, podwykonawców i użytkowników.

Podejmujemy działania prewencyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy naszym pracownikom i osobom, z którymi mają kontakt. Wszyscy pracownicy posiadają dostęp do środków ochrony osobistej i zostali przeszkoleni z zasad postępowania w warunkach pandemii, zebranych w Przewodniku ochrony własnej i innych w środowisku pracy.

<< Wstecz